Laivu noma

  • Publicēja

2000. gadu sākumā laivu braucieni kā atpūtas forma un laivu noma kā tās neatņemama komponente bija faktiski neaizņemta tirgus niša. Stādījām par mērķi to piepildīt ar labāko iespējamo piedāvājumu. Tiešsaistes laivu rezervēšana braucieniem bija konkrēta inovācija tam laikam (un arī šobrīd, 20 gadus vēlāk).