Tēmas
Jaunumi
Pasākumi
Piedzīvojumi
Ekspedīcijas
Viedoklis
Padomi
Diskusijas
Foto
Kalendārs
Saites
Par klubu
 
Laivas
Laivas
Laivas
   

RegisterLogin
Kāpēc reģistrēties
 
 

PASĀKUMI

 

 

Visu laiku lasītākie pasākumi
Gaujas bāziens 2006. [135]
Salacas mauciens 2008. [95]
Ultramaratons 2006. [103]
Gaujas bāziens "5". 2009.g. [253]
Kajak-kross 2006. [168]

 

Aktuālākās tēmas diskusijās
Ogres airēšanas maratons [12]
Saulkrastu sērfa mači [4]
Airēšanas pasākums ar apmācību Sočā [4]
Baseina treniņi [52]
Strenču airēšanas marations [1]

 

 

Neturi sveci zem pūra! Ļauj mums mācīties no tavām kļūdām kā mēs tev nesakām par savējām... Atsūti mums savu redzējumu par labu laivu, sliktu telti vai izdevušos pasākumu. campo@laivas.lv

 

Ultramaratons 2007. Nolikums.

Campo, 20.06.2007

Komentāri [0]

 

Red. 15.06.2007

 

1. Ultramaratons
“Ultramaratons 2007” ir daudzdienu piedzīvojumu sacīkste ar airēšanas maratona un tūrisma tehnikas elementiem ar ātrumposmiem, orientēšanos un dabīgiem šķēršļiem apmēram 160 km garā distancē un turpina 2001.gadā iesākto laivu maratonu tradīciju.

 

2. Sacensību vieta un laiks
Rīgas jūras līča piekraste un pieguļošās ūdenstilpnes – no Engures ezera līdz Babītes ezeram. Kopā ap 160 km 2.2 dienās - no 2007.gada 29. jūnija vakara līdz 1. jūlija vakaram. Sacensību distances tehniskie dati un orientējošs slodzes sadalījums pa dienām tiks publicēti vienu nedēļu pirms sacīkstes – 25.06.2007.

 

Sacensību starts:
Engures ezers. Laivu bāze Nr. 3 ezera ZA stūrī.


Piektdien, 29.jūnijā plkst. 20:00 . Dalībnieku reģistrācija līdz plkst.19:30, obligātā ekipējuma pārbaude 19:30–19:50


Finišs:
Babītes ezers.


Svētdien, 1.jūlijā , sākot no plkst. 17:00 pēcpusdienā.

Dienas finiši:
•  Pirmā diena: Engures ezers. Laivu bāze Nr. 3 ezera ZA stūrī;
•  Otrā diena: Slokas ezers, piebraukšana no Ķemeru - Jaunķemeru ceļa.

 

Ātrumposmi un speciālie uzdevumi (SU):
Distance sastāv no pirmās dienas prologa distances, otrās un trešās dienas ātrumposmiem, speciālo uzdevumu posmiem un pārbraucieniem kontrollaikos.

 

3. Dalībnieki
Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Pietekumus pieņem piecās laivu klasēs: 2-vietīgās un 4-vietīgās kanoe, divvietīgās smailes, jūras kajaki un touring kajaki*.
Bērni līdz 16 gadiem var startēt tikai kopā ar pieaugušo. Ja šis pieaugušais nav tēvs vai māte, bērnam nepieciešama vecāku atļauja dalībai sacensībās kopā ar konkrēto personu.

 

4. Sacensību formula
Sacīkste notiek pēc rallijreida noteikumiem, kur kopvērtējuma rezultātu nosaka ātrumposmos un speciālo izdevumu posmos sasniegtie rezultāti, sakrātie soda punkti un kontrollaiku disciplīna pārbraucienu posmos.

 

5. Sacensību norise, noteikumi un tiesāšana

5.1. Vispārīgie noteikumi
Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā no klasēm.


5.2. Starts
Pirmajā dienā – kopējais starts ezerā pa laivu klasēm. Secība: 1) 2-viet. kanoe, 2) 4-viet. kanoe, 3) smailes, 4) jūras kajaki. Intervāls starp klasēm 10 minūtes.
Otrajā dienā – starts ar 2 minūšu intervāliem kārtībā, kādu nosaka prologa rezultāti apgrieztā secībā (sākot ar pēdējiem). Starta laiks 9:00.
Trešajā dienā – starts 30 sekunžu intervālos kārtībā, kādu nosaka otrās dienas rezultāti apgrieztā secībā (sākot ar pēdējiem). Starta laiks 10:00.


5.3. Kontrollaiki
Visiem ātrumposmiem, speciālo uzdevumu posmiem un pārbraucienu posmiem tiek noteikti kontrollaiki.
Ja komanda nokavē savu starta kontrollaiku, tiek uzskatīts ka tā startējusi kontrollaikā.
Finiša kontrollaiks ir fiksēts attiecībā pret starta laiku un par neiekļaušanos tajā komanda saņem 2 soda minūtes par katru nokavētu minūti.


5.4. Ātrumposmi
Ātrumposmi Ultramaratonā ir airēšanas posmi, kuros tiek pieļauti apnesieni un līkumu griešana, ja konkrētajā ātrumposmā nav īpaši nosacījumi. Apnesieniem nav atļauts izmantot vispārējas un vietējas nozīmes ceļus.


5.5. Nobraucienu – kontrollaika posmi
Nobraucienu posmi Ultramaratonā ir airēšanas posmi, kuros nav atļauti apnesieni un līkumu griešana.


5.6. Speciālo uzdevumu posmi
Speciālo izdevumu posmi (SU) var ietvert vispārējās tūrisma tehnikas un orientēšanās elementus, šķēršļu joslas, virvju uzdevumus, glābšanas darbus un tml. Šie uzdevumi dalībniekiem iepriekš nav zināmi. Speciālais inventārs, šiem posmiem tiek nodrošināts SU vietās (izņemot obligātajā ekipējumā iekļauto).

 

5.7. Inventārs
5.7.1. Vispārīgi noteikumi
Dalībnieki piedalās sacīkstēs ar savu inventāru. Par šī inventāra atbilstību Nolikumam (5.7.2.p.), domstarpību gadījumā, lemj sacensību galvenais tiesnesis.


5.7.2. Laivas
Kanoe klasē atļauts lietot divvietīgas kanoe laivas. Garuma ierobežojums - 5.47m (18'), platuma ierobežojums – ne mazāk par 80 cm (31.5”). Var izmantot airēšanas slaloma, tūrisma un maratona laivas, pēc izvēles. Olimpiskā tipa gludūdens sacīkšu laivas vai nobraucienu (downriver) laivas nav atļautas.
Smaiļu klasē atļauts lietot divvietīgas saliekamās vai cietās smailītes. “Sit-on-top” braucamie tiks pieskaitīti touring kajaku klasei.

Ir atļautas stūres iekārtas. Buras ir aizliegtas. Laivas, kuras apgāztas grimst (piemēram smailes “Salūts”, “Taimiņš” un cietās smailes no kompozītu materiāliem), ir jānodrošina ar papildu celtspēju. Laivas nomaiņa sacīkstes laikā un starpfinišos nav atļauta.

 

5.7.3. Airi
Smaiļu airi nav atļauti (kanoe klasē).

 

5.7.4. Obligātais inventārs
•  Glābšanas vestes, kajakiem – “bruncīši”,
•  Rakstāmrīks,
•  Pulkstenis vai hronometrs,
•  Kompass,
•  Ūdensdroša kartes mape,
•  Mobilais telefons ar uzlādētu bateriju,
•  Aptieciņa (brūču apstr. un pārsienamie materiāli),
•  Laivas remontkomplekts (smailes),
•  Sērkociņi ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā,
•  Pārtikas un dzeramā ūdens deva vienai dienai,
•  Izdzīvošanas komplekts nakšņošanai maršrutā. Minimālais komplekts: sausa apģērba kārta, dubultais “survival blanket” vai guļammaiss katram, polietilēna plēves gabals vai tents uz komandu;

 

5.8. Palīglīdzekļi un atbalsts
Palīdzība no malas nav atļauta. No starta līdz dienas finišam komandas darbojas pilnīgi autonomi. Nekāda pārtikas vai dzeramā ūdens krājumu papildināšana (atbalsta grupas palīdzība vai veikali) vai salauzto airu nomaiņa dienas laikā nav atļauta - rezerves airus, pēc savas izvēles, komandas ved līdzi. Par palīdzības saņemšanu komandu var diskvalificēt.
Distancē aizliegta GPS lietošana.
Atļauts izmantot laivu vedamos ratiņus. Konstruktoru domas lidojums netiek ierobežots, taču nomas inventāra lietotājus lūdzam šo jautājumu saskaņot ar inventāra īpašnieku. Ja šādus palīglīdzekļus ir paredzēts izmantot, tie jāuzrāda startā, jāmarķē un jāved līdzi visas trīs sacensību dienas.

 

5.9. Dalībnieku ēdināšana
Organizētāji nodrošina dalībnieku ēdināšanu otrās un trešās dienas finišā. Pirmajā dienā dalībnieki tiek nodrošināti ar karstu ūdeni un dzērienu. Iepriekš piesakot, iespējams nodrošināt ēdināšanu arī atbalsta grupām. Zvaniet 9222339.

 

5.10. Palīdzība distancē
Rīkotāji nodrošinās izstājušos un avarējušo komandu “salasīšanu” no distances ar nogādi dienas nometnē. Lai tas notiktu, komandai ir jānodod ziņa organizētājiem (mobilais telefons, citi dalībnieki, ...ziņnesis) par savu atrašanās vietu un izstāšanās apstākļiem. Komandām ir jābūt gatavām nakšņot upes/ezera krastā, jo organizētāji garantē transportu tikai laikā pēc dienas finiša līdz nākamās sacensību dienas rītam. Ārkārtas evakuācija notiks tikai gadījumos, ja pastāvēs draudi dalībnieka(u) veselībai vai dzīvībai.
Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana, utml. ciktāl tas ir saistīts ar neatliekamas palīdzības sniegšanu). Šī nolikuma noteikumu pārkāpumi, kuri veikti saistībā ar palīdzības sniegšanu avarējušai komandai, par tādiem netiek uzskatīti. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt.

 

6. Balvas
Ar diplomiem un suvenīru balvām (apdrukāti krekliņi ar pasākuma simboliku un tml.) tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās laivu klasēs.
Citas balvas pasākumam nodrošina sponsoru atbalsts.

 

Labākie starpfinišu laiki
Ar diplomiem un Campo balvām tiek apbalvoti arī otrās dienas uzvarētāji un citi īpaši izcēlušies varoņi.

 

7. Pieteikšanās kārtība
Lai piedalītos sacensībās, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāapmaksā dalības maksa.
Pieteikumu iespējams aizpildīt “on-line” campo mājas lapā internetā.

 

7.1. Dalības maksa
Sacensību dalības maksa ir Ls 15.- (piecpadsmit latu) no dalībnieka (kajaki – 1 dalībnieks, kanoe, smaiļu komandā 2 dalībnieki), pēc 20.jūnija - Ls 19 (deviņpadsmit latu). Šī summa iekļauj sacensību organizatoriskās izmaksas, privāto atpūtas vietu nodevas.
Dalības maksā nav iekļauta dalībnieku pašu vai to inventāra transportēšana uz sacensību norises vietu, laivu noma un laivu transports.
Dalības maksu var apmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Dalības maksas rēķins tiek izsūtīts automātiski uz jūsu norādīto e-pasta adresi pēc pieteikuma formas aizpildīšanas internetā.

 

8. Sacensību organizācija
8.1. Rezultātu izsludināšanas kārtība
Sacensību oficiālie rezultāti tiks publicēti Campo kluba interneta lapā www.laivas.lv . Dienas kopsavilkumi būs pieejami katru vakaru starpfinišu vietās.

 

8.2. Protestu izskatīšanas kārtība
Protesti iesniedzami sacensību sekretariātā (starta, starpfinišu un finiša vietā), rakstiskā formā 30 minūšu laikā pēc dienas finiša (kontrollaiks). Protestus par gala rezultātiem var iesniegt līdz uzvarētāju apbalvošanai.
Gadījumā, ja protestā minētie fakti tiek apstiprināti (pierādīti) un liecina par rupju sacensību noteikumu pārkāpumu (piemēram, distances marķējuma bojāšana, citu dalībnieku inventāra bojāšana, paslēpšana vai izmantošana, palīdzība no malas, neatliekamas palīdzības nesniegšana un tml.), un ir pamats dalībnieka vai komandas diskvalifikācijai un, ja šī diskvalifikācija pienākas godalgotas vietas ieguvējam, diskvalificētajai komandai ir pienākums atdot saņemtās balvas arī tad, ja protests iesniegts pēc uzvarētāju apbalvošanas.
Par pierādījumiem tiek uzskatītas komandas vai atbalsta grupas dalībnieku liecības, ja tājās minētos faktus var apstiprināt:
•  protestētājiem konkurējošu komandu dalībnieki vai to atbalsta grupas dalībnieki;
•  distances tiesneši.
Ir derīgi arī pārkāpumu fiksējoši foto/video materiāli.

 

9. Atbildība
9.1. Sniegto datu pareizība, traumas un pašrisks
Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto datu pareizību.
Paraksts uz pieteikuma vai starta protokolā apliecina dalībnieka akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.

 

9.3. Inventāra saglabāšana
Organizētāji neatbild par nometnē atstāto mantu, sporta un tūrisma inventāra glabāšanu vai apsargāšanu.

 

10. Kontaktinfomācija

SIA “Campo”, reģ. Nr.40003498501

Tālr. (+371) 2 9222 339, fakss (+371) 67505322
e-pasts: campo@laivas.lv , web: www.laivas.lv vai www.campo.lv
Sacensību galvenais tiesnesis: Agris Pētersons (29222339)


Klubs > Tēmas > Pasākumi

Lapu uztur: Inno.web