Tēmas
Jaunumi
Pasākumi
Piedzīvojumi
Ekspedīcijas
Viedoklis
Padomi
Diskusijas
Foto
Kalendārs
Saites
Par klubu
 
Laivas
Laivas
Laivas
   

RegisterLogin
Kāpēc reģistrēties
 
 

PADOMI

 

 

Laivā pa upēm. 4. fragments: Pievilkšana, atspiešana un kombinētie īrieni.

Andris Stavro, 11.10.2005

Komentāri [0]

 

Autora piezīme: materiāls tapis pirms 20 gadiem

 

PIEVILKŠANA

Ja ūdens karnevālā, tērpušies svītrainos peldkostīmos, gribat kajakā demonstrēt retroslalomu, tad dariet tā: pagrieziet plecus paralēli laivas garenasij, pārlieciet abas aira lāpstiņas tajā laivas pusē, kurp vērsta seja, un airējiet, kur deguns rāda! Uzmanīgi... Plunkš!

Lūk, cik grūti bija izbraukt taisno vārtu “čūsku” toreiz, kad vēl nepazina pievilkšanu!

Bieži vien pievilkšanu dēvē par “iekārienu”, taču šo vārdu kompromitējuši nemākulīgi pievilkšanas atdarinātāji, kuri pasīvi “karājas”, ar aira lāpstiņu atbalstījušies pret ūdeni un gaida, ka notiks nez kādi brīnumi. Dažreiz, ja statiski iegremdētajai lāpsiņai trāpa straume, laiva pagriežas, tomēr daudz biežāk tā “iekārienu” neņem vērā un turpina savu ceļu. Sauksim pievilkšanu par pievilkšanu!

Pievilkšanai izmanto gandrīz visu aira darbības lauku (8. F zīm.), tādēl nav iespējams nodalīt, kur beidzas priekšgala pievilkšana, kur sākas sāniskā un pakaļgala pievilkšana.

8. Zīmējums

 

Nav nosakāma arī pievilkšanas un īriena robeža. Atcerieties – airis kā pavārnīca katlā meklē labāko kumosu – lietderīgo kustību! Tās parametri: lāpstiņas leņķis attiecībā pret laivu, straumes virzienu un ūdens virsmu, iegremdēšanas dziļums, ātrums, ar kādu pievelk lāpstiņu, virziens, kādā to pievelk... Nemeklējiet kabatas tas kalkulatoru – tāpat neizrēķināsiet, jo hidrodinamikas problēmas spēj risināt tikai ceturtās paaudzes elektroniskie skaitļotāji.

Lai ekipāžai būtu iespējams saprasties, tomēr izšķir vairākus pievilkšanas veidus.

 

Visnoderīgākā ir priekšgala pievilkšana.

Lāpstiņu pagriež ar iekšpusi pret bortu un iegremdē ūdenī atstatus no laivas (8. A zīm.). Augšējās rokas elkonis pieres līmenī. Apakšējā roka nedaudz saliekta, elkonis tuvu sānam.

Ar apakšējās rokas apakšdelma un plaukstas kustību lāpstiņu tuvina laivas priekšgalam, respektīvi, pievelk priekšgalu (8. B zīm.).

Kad lāpstiņa pievirzās bortam, to pagriež ar šķautni pret laivu (8. C zīm.), attālina no tās (8. D zīm.) un atkal pagriež ar iekšpusi pret bortu (8. E zīm.). Ieņemts sākuma stāvoklis nākamajai pievilkšanai. Šīs manipulācijas ilgst mazāk par sekundi.

 

Ar sānisko pievilkšanu laivu pārvieto perpendikulāri garenasij. Apakšējo roku izstiepj sānis, lāpstiņu pagriež ar iekšpusi pret laivu iegremdē. Saliecot apakšējo roku, lāpstiņu tuvina laivai.

Pakaļgala pievilkšana noder, mainot braukšanas virzienu, regulējot laivas leņķi attiecībā pret straumi. Tā ir daudzveidīga. Arī plaši lokveida īrieni zināmā mērā pievelk pakaļgalu. Īsa, impulsīva pakaļgala pievilkšana bieži ir kombinēto īrienu (sk. nodaļu “Kombinētie īrieni”) sastāvdaļa.

Nereti lieto atkārtotu pievilkšanu jeb riglu (angl. to wriggle – locīties, izgrozīties, izvairīties), lāpstiņu neizņemot no ūdens.

 

Savdabīgs pievilkšanas veids ir Dufeka īriens (pirmais to sāka lietot čehu kanoists Milans Dufeks), ar kuru laivu var pievilkt nepārtraukti. Ķermeņa augšdaļu pagriež pievilkšanas virzienā, laivu sasver uz pretējo pusi. Airis vertikāli, ar apakšējās rokas plaukstas un apakšdelma kustībām lāpstiņa ūdenī it kā zīmē burtu S. Tādējādi pievelk priekšgalu, nepievirzot lāpstiņu tuvu laivai. Airis ir vertikāli, tādēļ pret to nav atbalsta; viegli var zaudēt līdzsvaru. Riglu un Dufeka īrienu biežāk lieto kanoisti.

 

Kanoe vieniniekā un aizmugurējais airētājs divniekā var izmantot franču paņēmienu pakaļgala pievilkšanai. Nesagāžoties sānis uz īriena pusi un gandrīz nepagriežot ķermeņa augšdaļu, lāpstiņu slīpi iegremdē pie pakaļgala un ar apakšējās rokas kustību tuvina laivai. Šāda pievilkšana ir samērā pasīva un noder galvenokārt situācijās, kad uz lāpstiņu izdevīgi iedarbojas straumes spiediens.

 

Lai racionāli vadītu kanoe divnieku, abiem airētājiem jāpievelk saskaņoti. Tāpēc divniekā tehnikas paņēmienus iedala divās grupās. Vieni, ar kuriem laivu griež uz aira pusi jeb “uz roku”, piemēram, 9. A zīmējumā priekšējais pievelk priekšgalu, aizmugurējais ar lokveida īrienu pievelk pakaļgalu. Otri, ar kuriem laivu griež pretēji aira pusei jeb “no rokas” , piemēram 9. B zīmējumā priekšējais atspiež priekšgalu (sk. nodaļu “Atspiešana”), aizmugurējais ar lokveida īrienu atgrūž pakaļgalu.

9. zīm. Kanoe divnieka pagriešana pa labi

 

Uzmanību! Ja laiva kaut nedaudz virzās pa loku, priekšgala pievilkšana uz loka ārpusi nav iespējama! Iepriekš nepieciešams ar plašu lokveida (ievirzošo) īrienu priekšgalu iekustināt uz vajadzīgo pusi.

 

 

ATSPIEŠANA

Kanoe vieninieks sāniski jāpārvieto pretēji aira pusei. Ko darīt?

Ja ilgi minstināsities, no krasta pamācīs: “Atlauz!” Protams, nekas nav jālauž. Ir jāatspiež.

Lāpstiņu iegremdē ūdenī cieši pie borta un it kā pabāž zem laivas; iekšpuse vērsta pret bortu (10. A zīm.) .

Ar augšējo roku aira rokturi tuvina ķermenim, apakšējā roka atslābināta. Atspiežoties pret bortu, airis darbojas kā svira, un lāpstiņa laivu spiež pretēji aira pusei (10. B zīm.).

Kad atspiešanas efekts zūd, lāpstiņu pagriež ar šķautni pret laivu (10. C zīm.), no jauna pievirza bortam (10. D zīm.), pavērš ar iekšpusi pret laivu (10. E zīm.) un izpilda nākošo atspiešanu.

Visas šīs manipulācijas ilgst mazāk par sekundi.

10. zīm. Atspiešana

 

Jo tuvāk priekšgalam vai pakaļgalam atspiež, jo lielāks griezes moments. Ja divniekā vienlaikus atspiež abi braucēji, laiva griežas ap tās viduspunktu. Atspiešanu bieži izmanto, izbraucot slaloma vārtus, kad laiva strauji jāpārvieto sānis, kā arī sākot un beidzot pagriezienu. Parasti to kombinē ar īrieniem, kā arī atkārto jeb “kurbulē”.

Kad vēl nepazina atspiešanu, kanoe divnieku “no rokas” pagrieza ar “čehu veco paņēmienu”: priekšējais izdarīja plašu lokveida īrienu uz priekšu, aizmugurējais bremzēja “uzguļoties” uz aira, vai ar plašu lokveida īrienu atgrūda pakaļgalu. Vecs, tātad labs – nekautrējieties izpildīt šo paņēmienu, kombinējot ar atspiešanu.

Kajakā atspiešana nav lietderīga.

 

 

PĀRMEŠANA

Kanoe vieniniekā, kā arī priekšējam airētājam kanoe divniekā ir iespēja, nepārņemot airi, irties pretējā laivas pusē pie tās priekšgala.

Ar pārmestu airi parasti pievelk priekšgalu (11. A zīm.) vai arī priekšgala pievilkšanu kombinē ar īrienu (11. B zīm.) . Šo samērā grūto paņēmienu izpilda arī kritiskās situācijās, lai atbalstītos airim pretējā laivas pusē – dažreiz tiešam laimējas noturēties.

 

Kajakā pārmešanu lietoja līdz 1955, gadam, pēc tam atmeta kā nevajadzīgu.

 

 

 

VADĪŠANA

Šis “indiāņu īriens”, kas nesaceļ ne mazākas šļakatas, pieder pie airēšanas maģijas, ir ļoti daudzveidīgs un grūti paskaidrojams. Aptuvena definīcija: vadīšana ir paralēli braukšanas virzienam pagrieztas aira lāpstiņas pārvietošana ūdenī – tātad ar šķautni pa priekšu -, veidojot saikni starp dažādiem īrieniem, kā arī nodrošinot acumirklīgu gatavību pievilkt vai atspiest laivu. Airi vada tuvu bortam ar nesaspringtu apakšējo roku. Meistarīga vadīšana – priekšnoteikums kombinētu īrienu izpildei.

 

KOMBINĒTIE ĪRIENI

Tos veido sarežģītas aira kustības, kuru laikā lāpstiņa netiek izņemta no ūdens. Ar kombinētiem īrieniem var manevrēt ātrāk un drošāk nekā ar atsevišķiem īrieniem.

12. zīm. Kombinētie īrieni

 

Lokveida īriens, īriens (12. A zīm.).

Īriens, pakaļgala atgrūšana ar lokveida īrienu, aira vadīšana uz priekšu, priekšgala pievilkšana (12. B zīm.).

Pakaļgala pievilkšana, īriens no pakaļgala uz priekšgalu, lokveida īriens (12. D zīm.).

Tikai kanoe laivā – īriens, atspiešana (12. E zīm.).

Priekšgala pievilkšana, īriens, pakaļgala pievilkšana (12. F zīm.).

Tikai kanoe laivā – pakaļgala pievilkšana, aira izgriešana pie priekšgala (12. G zīm.).

Īriens atpakaļ, priekšagala pievilkšana (12. H zīm.).

Necentieties iegaumēt šo sarakstu, jo īrienus var kombinēt bezgala dažādi.

 

Turpmāk vēl. Nākamajā reizē "Eskimosu apgrieziens".


Klubs > Tēmas > Padomi

Lapu uztur: Inno.web